Úsek - Hněvice - Litoměřice - Katedrále sv. Tomáše

Labská stezka v Zahradě Čech

Hněvice - Litoměřice

Úsek Labské stezky mezi Stětím a Litoměřicemi je dlouhý přibližně 30 km a vede částečně v režimu cyklostezky a částečně po komunikacích II. a III. třídy. Část této trasy (mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi) je vedena po obou březích Labe.

Hlavními turistickými atraktivitami na trase jsou Lobkowiczký zámek v Roudnici nad Labem, pevnostní město Terezín nebo nedaleká hora Říp, ke které vás zavede cyklotrasa č. 3102.

Mapa Labské stezky - Hněvice - Litoměřice

Turistické cíle

Proslulá veslařská dráha v Račicích vznikla na místě bývalé pískovny a byla dokončena v roce 1986. Kanál umožňuje pořádání závodů až na 2 000 m. Kolem celého kanálu je silnice celkové délce 5 km a celková rozloha areálu je 73 ha. Labe aréna je místem pro mnoho sportů jako jsou veslování, kanoistika, dračí lodě, bowling, kolečkové brusle, rybolov, cyklistika, triatlon, plážový volejbal, aerobic či lodní modelářství.

Labe aréna

Odkaz na web 

Obec Dobříň se nachází asi 5 km od města Roudnice nad Labem. První písemná zmínka o obci pochází z konce 13. století. V dnešní době žije v obci Dobříň cca 550 obyvatel. Přímo v Dobříni je možné navštívit rodný dům básníka Josefa Hory, kde se dnes nachází muzeum s malou expozicí o básníkově životě. Nedaleko obce se nachází přírodní památka Dobříňský háj, která je tvořena lužním lesem údolní nivy řeky Labe. Na tomto chráněném území roste vzácná sněženka podsněžník a žije zde řada chráněných druhů hmyzu. Další turistickou atraktivitou obce Dobříň je tzv. Dobříňská pískovna. Zatopený lom zde slouží jako přírodní koupaliště.

Dobříň

Odkaz na web 

 Město Roudnice nad Labem se rozprostírá na levém břehu řeky Labe v úrodné Polabské nížině. První zmínky pocházejí z druhé poloviny 12. století. Žije zde přes 13 tisíc obyvatel. Historie města je velmi bohatá, jsou doloženy prehistorické stopy osídlení u brodu přes řeku Labe. Jedná se o jedno z nejstarších českých měst. Za návštěvu stojí dominanta Roudnice, přístupný Lobkowiczký zámek a románský hrad, vyhlídková věž Hláska, Chrám Narození Panny Marie a Augustiniánský klášter, kaple sv. Josefa, Galerie moderního umění, Podřipské muzeum a další.

Roudnice nad Labem

Odkaz na web 

Hora Říp (456 m n. m.) vystupuje z Polabské roviny 5 km jižně od Roudnice nad Labem. Na vrcholu stojí rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Uvnitř je k vidění socha sv. Jiří s drakem. Na vrchol vede několik značených turistických cest. Z vrcholových vyhlídek jako jsou např. Mělnická, Pražská či Roudnická vyhlídka,  se vám naskytnou daleké panoramatické výhledy na České středohoří či hluboké lesy Kokořínska. Roku 1907 byla v sousedství rotundy postavena turistická chata, která dodnes slouží jako výletní zastaveníčko s občerstvením.

Říp

Odkaz na web 

Město Terezín ležící poblíž soutoku Labe a Ohře vzniklé jako pevnost v roce 1780 za císaře Josefa II. pro ochranu české hranice proti útoku ze severu. Ve své době to byl Terezín klenotem dnešních severních Čech, přesto je dnes spíše známý smutnými událostmi 2. světové války. Historii města i pevnosti je možné shlédnout na výstavě v prostoru Retranchementu 5, kde je zároveň umístěno návštěvnické centrum. Kromě toho se zde můžete projít i po hradbách nebo se vydat za doprovodu průvodce prozkoumat podzemní chodby. Asi nejvýznamnější připomínkou událostí 2. světové války je Památník Terezín v Malé pevnosti. Za návštěvu stojí i Jízdárna Terezín, Muzeum ghetta, Automuzeum Terezín a další.

Terezín

Odkaz na web 

Klenotem mezi zámky severních Čech jsou Ploskovice poblíž Litoměřic. Zámek v Ploskovicích byl postaven v letech 1720-1730. Nechala jej vybudovat Anna Marie Františka Toskánská, manželka posledního potomka slavného italského rodu Medici. O přestavbu ploskovické letní rezidence ve stylu vrcholného baroka se zasadil Kilián Ignác Dientzenhofer. Na začátku 19. století se zámek stal majetkem Habsburků. Jako letní sídlo jej využíval především císař Ferdinand V. Dobrotivý, a poté i František Josef I. Po vzniku Československa zde bylo zřízeno letní sídlo Ministerstva zahraničí. Jezdil sem zejména Edvard Beneš se svojí manželkou. Prohlídku ploskovického zámku s procházkou po zahradě s umělou barokní jeskyní a kašnou doporučujeme každému návštěvníkovi oblasti České středohoří.

Zámek Ploskovice

Odkaz na web