Úsek -  Ústí nad Labem - Děčín - Cyklista.JPG

Českým středohořím po Labské stezce

Ústí n. Labem - Děčín

Labská stezka mezi Ústím nad Labem a Děčínem je s výjimkou krátkého úseku vedena jako samostatná cyklostezka. Na trase dlouhé 25 km vás čeká mnoho zajímavých turistických cílů. Ve Velkém Březně je to krásný zámek, nad obcí Těchlovice zřícenina hradu Vrabinec a kousek dál od stezky pak v malebné vesničce Zubrnice Muzeum lidové architektury a místní museální železnice. V Ústí nad Labem navštivte zoologickou zahradu, Erbenovu vyhlídku nebo výletní zámeček Větruše.

Mapa Labské stezky - Ústí n. Labem - Děčín

Turistické cíle

Hrad Střekov se nachází ve stejnojmenném městském obvodu statutárního města Ústí nad Labem. Jedná se o jednu z dominant krajského města. Upravená hradní zřícenina tvoří výraznou dominantu na jihu města nad pravým břehem Labe na 100 m vysoké znělcové skále. Hrad byl založen k ochraně obchodní cesty v roce 1318. Romantický vzhled hradní zříceniny přitahoval řadu významných osobností (např. malíře Adriana Ludwiga Richtera, Ernsta Gustava Doerella, skladatele Richarda Wagnera, básníka Karla Hynka Máchu).

V nejdochovalejší hradní zřícenině můžete vidět např. Rytířský sál, válcovitou gotickou věž nebo trojrozměrný dřevěný model hradního areálu.  Z terasy od restaurace je překrásný výhled na město a do Labského údolí. Po roce 1989 se hrad vrátil do vlastnictví Lobkowiczů a dnes je jednou z nejnavštěvovanějších památek města. Konají se zde mimo jiné také speciální noční prohlídky.

Hrad Střekov

Větruše je jednou z nepřehlédnutelných dominant města Ústí nad Labem, kterou vystavěl rytíř Labohoř roku 826 k ochraně proti nepřátelům na hraně Labského údolí pod Soudným vrchem. Dnes je Větruše oblíbeným výletním místem. Součástí hlavní budovy je restaurace s vyhlídkovou terasou, hotel či vyhlídková věž.  Z věže je překrásný výhled na Labské údolí a město Ústí nad Labem. Dalším lákadlem tohoto areálu je zrcadlové a přírodní bludiště, dětské hřiště a sportoviště. V blízkém okolí Větruše se nachází středověké popraviště, odkud vede naučná stezka do Ústeckého podzemí. Na Větruši začíná i naučná stezka Větruše – Vrkoč s devíti informačními tabulemi.

Větruše

Areál ZOO se rozkládá v městské části Krásné Březno na svahu Mariánské skály v netradičně kopcovitém terénu. Návštěvníci mohou spatřit přes 1 300 zvířat zastupujících více než 200 druhů. Ústecká zoo se podílí i na celosvětové záchraně vzácných a ohrožených druhů zvířat. V rámci mnoha mezinárodních záchranných programů se jí podařilo rozmnožit řadu vzácných druhů zvířat. V zoo je spousta pavilonů se zvířaty, děti pobaví makety zvířat a tobogány v „Dětském světě“, kontaktní místo s druhy domácích zvířat „Dětská zoo“ a „Naučná stezka dinosaurů“. 

ZOO Ústí nad Labem

Obec Velké Březno se nachází asi 8 km od krajského města Ústí nad Labem. Nejvýznamnějším turistickým místem Velkého Března je místní zámek. Ten byl postaven v letech 1842-45 pro nejvyššího purkrabího Českého království hraběte Karla Chotka ve stylu pozdního rakouského empíru. Přestavěn pak byl ve stylu romantické novorenesance. Na zámku pobývala i Žofie Chotková, vnučka zakladatele zámku. Jako manželka následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d´Este byla v roce 1914 spolu s ním zastřelena při sarajevském atentátu, jímž začala první světová válka. Zámek je obklopen nádherným přírodním anglickým parkem s množstvím vzácných stromů a keřů. Ve Velkém Březně můžeme podniknout také exkurzi do známého Pivovaru Velké Březno, jehož historie sahá až do roku 1606. Pivovar nabízí pro návštěvníky ukázku klasické technologie vaření českého piva, prohlídku všech hlavních provozů velkobřezenského pivovaru a ochutnávku piva.

Velké Březno

Obec se nachází asi 15 km od Ústí nad Labem v zalesněné krajině pod Bukovou horou. Část vsi je dnes součástí skanzenu, který přibližuje život na vsi přelomu 19. a 20. století. Soubor staveb lidové architektury tvoří roubená, hrázděná i zděná stavení. Najdeme zde např. roubenou patrovou budovu, vesnický obchod či malý vodní mlýn na horní pohon, napájený z Lučního potoka. Zaujme i expozice staré vesnické školy. Ve skanzenu se staly tradicí lidové jarmarky. V prostoru bývalého nádraží je možné navštívit železniční muzeum, které nabízí expozici o historii i současnosti trati, pohled do malé dopravní kanceláře s dobovým vybavením či historické drezíny, na nichž jsou pro zájemce připraveny projížďky. Z Ústí nad Labem, Velkého Března či Malého Března je možné se do Zubrnic dopravit mimo jiné sezónním historickým vláčkem po Zubrnické museální železnici.

Zubrnice

Hrad Vrabinec byl postaven na příkré rozeklané skále nedaleko osady Babětín (obec Těchlovice). Členitá a pro obtížný terén málo vzhledná stavba dala zřejmě hradu jméno po vrabčím hnízdě. Historicky je hrad doložen v roce 1404. Již ale roku 1515 se uvádí jako pustý. Hrad Vrabinec je dominantou stejnojmenné rezervace, která zaujímá plochu 8,77 ha v nadmořské výšce 198 až 350 m. Důvodem ochrany přírody je fakt, že jde o ostrov teplomilné květeny v jinak chladnější a vlhčí části CHKO České středohoří. Nachází se nad svahy Babětínského údolí, které je od roku 1993 chráněno státem. Chráněné území je přitažlivé romantickou rozervaností geomorfologického útvaru a atraktivním pohledem z vrcholových skal.

Vrabinec

Rozhledna Velký Chlum se nachází nedaleko stejnojmenného vrcholu nad městkou částí Děčín-Křešice. Přístup k rozhledně je možný z několika míst a návštěvníky až k věži dovedou dvě značené turistické trasy. Z Děčína Vás k rozhledně dovede červená turistická značka a žlutá značka pak z Boletic nad Labem.  Kamenná rozhledna, ze které za příznivého počasí uvidíte vrcholky České středohoří, Krušných hor, Českosaského Švýcarska a Děčínský Sněžník s věží, je přístupná zdarma. Téměř až k vrcholu je možné dojet i autem.

Velký Chlum