Úsek -  Litoměřice - Ústí nad Labem -Lovoš OK CMYK.jpg

Portou Bohemicou po Labské stezce

Litoměřice - Ústí n. Labem

Trasa Labské stezky mezi královským městem Litoměřice a krajským městem Ústí nad Labem je téměř v celé délce vedena v režimu cyklostezky. Během výletu, který měří cca 25 km můžete navštívit vinařskou obec Velké Žernoseky, vyhlídku Tři Kříže na vrchu Kalvárie nebo hrad Střekov v Ústí nad Labem. Hned v Litoměřicích pak stojí za návštěvu vyhlídka Kalich, Dómský pahorek s katedrálou sv. Štěpána nebo hrad s expozicí o vinařství. Během putování po tomto úseku budete projíždět unikátní údolím zvaném Porta Bohemica.

Mapa Labské stezky - Litoměřice - Ústí n. Labem

Turistické cíle

Litoměřice nalezneme na soutoku řek Labe a Ohře, na rozhraní vrchů Českého středohoří a úrodné Polabské nížiny. Litoměřicko je proslulé jako jedna z vyhlášených vinařských oblastí Čech nebo ovocnářstvím Zahrady Čech. Královské město navštívil i K. H. Mácha, se kterým je spjat nejen Radobýl, ale i Máchova světnička. K návštěvě vybízí vyhlídková věž Kalich či věž katedrály sv. Štěpána, expozice Důl Richard v proměnách času, gotický Hrad Litoměřice s expozicí vinařství, Galerie loutek Sváťova dividla či přírodní atraktivita Porta Bohemica, která se nachází nedaleko Litoměřic.

Litoměřice

Odkaz na web 

Radobýl a Litoměřická vinařská stezka Vrch Radobýl (399 m n. m.) je přírodní památkou těžbou odkrytým severojižním profilem, s dobře vyvinutou sloupcovitou odlučností čedičové horniny a uspořádáním sloupců v různých směrech. Na J a JZ orientovaných svazích je travnatá vegetace skalní stepi s hojným zastoupením vzácných a chráněných druhů rostlin, jako divizna brunátná, kozinec bezlodyžný, bělozářka liliovitá. Na vrcholu Radobýlu je vztyčen kříž, ten dnešní je již osmý v pořadí od roku 1622. Na svazích Radobýlu byla již odedávna pěstována vinná réva. Díky tomu je dnes přes úbočí vedena Litoměřická vinařská stezka, která návštěvníky informuje o víně a vinařství na Litoměřicku. 

Radobýl

Jako Porta Bohemica či Brána Čech je nazýváno kaňonovité údolí Labe, kterým řeka vstupuje do Českého středohoří. Najdeme ji cca 5 km po proudu za Litoměřicemi. Břehy jsou v úseku dlouhém zhruba 4 km lemovány skalnatými svahy. Řeka Labe zde vytvořila nevšední krajinu s hlubokým zářezem říčního údolí do Českého středohoří. Na pravém břehu Labe se nabízejí výhledy z kopců Kalvárie, Hrádek, Malá Vendule, na levém břehu pak z vrchu Dobrý a vyhlídky Mlynářův kámen. Nezapomenutelný pohled na Bránu Čech je z paluby lodě Porta Bohemica vyplouvající pravidelně během sezóny z Litoměřic, Lovosic a Velkých Žernosek. V bezprostředním okolí Brány Čech se nacházejí rozlehlé vinice, na kterých se pěstuje tzv. žernosecké víno, jež patří k nejkvalitnějším v České republice.

Porta Bohemica

Kalvárie (239 m n. m.) je částí polabského masivu České brány (Porta Bohemica) na pravém břehu Labe se třemi kříži na vrcholu. Díky erozní činnosti Labe zde na povrch vystupují prvohorní horniny, což je v Českém středohoří ojedinělé. V přírodní rezervaci Kalvárie jsou nejvýznamnější partie prudkých skalnatých svahů s výskytem suchomilných společenstev skalních stepí. Najdeme zde ohroženou ještěrku zelenou, nebo křivatec český, rozkvétající brzy na jaře.

Kalvárie  – Tři kříže